FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  Дружеството с ограничена отговорност "ММ - ГРУП" ООД е създадено през 2007г. със седалище град Хасково. Има офиси в град Свиленград и град Харманли, а през 2008 гогина е открит и офис на територията на град Димитровград.

  Дружеството охранява над 1300 обекта със сигнално-известителна техника, физическа охрана, персонална охрана. Извършва охрана и чрез инкасова дейност, охрана на масови мероприятия, пожароизвестяване, видеоконтрол, контрол на достъпа и други.

  В управлението на "ММ - ГРУП" ООД участват лица с дългогодишен опит, специалисти в тази специфична охранителна дейност, притежаващи необходимите познания, качества и обществени контакти.

  Назначаването на охранителните служители в дружеството се предхожда от прецизен подбор, включващ както тестове за физическа подготовка и кормуване, така проверка за подсъдност, дееспособност и правоспособност и проверка в МВР. Наред с това, охранителите подлежат на периодично тестване и обучение за осъществяване на охранителна дейност.


  ..........................................................................

 • 20.11.2023;

  Проект №BG-RRP-3.005-1710 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

 • ..........................................................................

 • 12.09.2013;
  Новият дигитален дисплей от DSC PowerServies
 • ..........................................................................

 • 70.09.2013;
  Фирмата осъществява обектова въоръжена или невъоръжена охрана, охрана на ценни пратки и товари, професионална персонална охрана на физически лица, охрана на спортни състезания, специализирани мероприятия и др.
  По – голямата част от клиентите, ползващи физическа охрана, са свързани и към централизираната система за охрана със СОТ. Изградената централизирана система за охрана позволява постоянна връзка между охранителните постове на физическа охрана от даден обект и останалите автопатрулни екипи и диспечерския център. При необходимост физическата охрана в обекта може да разчита на незабавна помощ и съдействие от автопатрулните охранителни екипи.
 • ..........................................................................

 • 20.07.2013;
  – повлияни от предлаганото качество и коректност, клиентите ни остават лоялни към нас като ни предоставят следгаранционният сервиз на системите.
  Към настоящият момент ние наблюдаваме и поддържаме ежемесечно над 150 системи в различни области на страната. Настоящи наши клиенти са по – глемите институции за регионите, както и нови възложители, предоставили ни сервиза на вече съществуващи системи.
 • ..........................................................................

 • 09.06.2013;
  – за периода 2007 г. към момента сме монтирали пожароизвестяване, видео наблюдение и системи за контрол на достъпа в над 80 значими обекта и повече от 400 малки обекта.


ММ-GROUP © 2013