FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Проект №BG-RRP-3.005-1710 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

  На 20.11.2023 г. „ММ ГРУП“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.005-1710- С01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “.

  Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, включително за осигуряване на киберсигурност, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

  Етапите на изпълнение на проекта включват:

  - Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

  Резултатите са свързани с повишаване нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0 . Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятието.

  Общата стойност на проекта е 18 900,00 лв., от които 18 900 лв. безвъзмездно европейско финансиране.

НАЧАЛО

ММ-GROUP © 2013